Ο γιατρός στη ψηφιακή εποχή

Κώστας Φαινέκος, Ενδοκρινολόγος

Προκλήσεις της ιατρικής φροντίδας στη ψηφιακή εποχή. Μπορεί ο Ιπποκράτης να συνυπάρξει με τον Steve Jobs?

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση εδώ.