Συντάκτης: Γκέλυ Κανελλου

Σχέση Εαυτού και Ρόλου

Εαυτός και ρόλος δυο λέξεις που ηχούν διαφορετικές. Πόσο διαφορετικές είναι και πόσο η μια είναι συνάρτηση της άλλης; Για να προσδιορίσουμε την συνάρτηση-σχέση των δυο λέξεων θεωρώ πως πρώτα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει εαυτός και τι ρόλος.
Ας ορίσουμε αρχικά την έννοια του εαυτού.