Συντάκτης: Ελένη Αγά

Η τέχνη της Κεραμικής

Η Κεραμική είναι μία από τις αρχαιότερες τέχνες. Από τα προϊστορικά χρόνια οι άνθρωποι κατασκεύαζαν αγγεία και ειδώλια από πηλό.