Το καθάρισμα των πιάτων είναι παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη παχυσαρκίας

Ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού Diabetes υποστηρίζει ότι το καθάρισμα όλου του πιάτου από το φαγητό μας αποτελεί παράγοντα κινδύνου για παχυσαρκία.

Σε αυτή τη διατμηματική μελέτη (η έρευνα έγινε σε μία δεδομένη στιγμή σε όλα τα άτομα) συμμετείχαν 993 ενήλικες μέσης ηλικίας 31 ετών (60% άνδρες) οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τα δημογραφικά και φυσικά τους χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά τους σχετικά με τη πρόσληψη τροφής και τη διαχείριση του βάρους τους. Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονταν και 5 ερωτήσεις που αφορούσαν τις τάσεις και συνήθειες τους στη λήψη η όχι όλης της τροφής που σερβιριζόταν στο πιάτο τους.

Βρέθηκε ότι η τάση των ατόμων της μελέτης να αδειάζουν όλο το πιάτο τους στο τέλος του φαγητού σχετιζόταν θετικά με το δείκτη μάζας σώματος (βάρος/ τετράγωνο του ύψους) ακόμη και όταν συνυπολογίζονταν και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν το σωματικό βάρος.

Το εύρημα αυτό, αν και χρειάζεται επιβεβαίωση με μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες, μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους με την αλλαγή των συνηθειών της λήψης του φαγητού και ιδιαίτερα με τη συνήθεια του καθαρίσματος του πιάτου.