Συσχέτιση μεταξύ της υιοθέτησης Μεσογειακής διατροφής και ποιότητας σπέρματος στους άνδρες ζευγαριών που παρακολουθούνται σε κλινική γονιμότητας.

To Δεκέμβριο του 2016 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Human reproduction μια ενδιαφέρουσα μελέτη Ελλήνων ερευνητών, (Δημήτριος Καραγιάννης και συνεργάτες) με σκοπό τη τεκμηρίωση πιθανής σχέσης μεταξύ του είδους της ακολουθούμενης διατροφής και της ποιότητας του σπέρματος στους άνδρες των υπογόνιμων ζευγαριών.

Η μελέτη περιελάμβανε 225 άνδρες ηλικίας 26-55 ετών οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό συμμόρφωσης τους με τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής (διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ψάρια, σιτηρά –πολύσπορα- και χαμηλή σε κόκκινο κρέας).

Βρέθηκε ότι οι άνδρες που ακολουθούσαν σε μεγαλύτερη αναλογία το πρότυπο της μεσογειακής δίαιτας (ανήκαν στο υψηλότερο τριτημόριο της κατανομής πρόσληψης) είχαν καλλίτερη ποιότητα σπέρματος ,όπως εκφραζόταν με τη πυκνότητα, τον ολικό αριθμό σπερματοζωαρίων, τη κινητικότητα, και τη μορφολογία, σε σύγκριση με τους άνδρες που βρίσκονταν στο κατώτερο τριτημόριο της πρόσληψης τροφίμων μεσογειακής διατροφής.

Τα αποτελέσματα συνηγορούν υπέρ της ευνοικής επίδρασης της μεσογειακής διατροφής στα χαρακτηριστικά του σπέρματος που καθορίζουν τη ικανότητα γονιμοποίησης.