Απο τη διεθνή βιβλιογραφία – Μάιος 2003

Αποτελεσματική θεραπεία της οστεοπόρωσης με ένα δισκίο την εβδομάδα

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις χρόνιες θεραπείες – ανάμεσα σε αυτές και η θεραπεία κατά της οστεοπόρωσης – είναι να διατηρήσουν τη συμμόρφωση των ασθενών. Η δυσκολία διατήρησης της συμμόρφωσης είναι ακόμα μεγαλύτερη για τις αντιστεοπορωτικές θεραπείες διότι δεν υπάρχουν συμπτώματα παρά μόνο μέχρι το πρώτο κάταγμα ή όταν έχει ήδη γίνει σοβαρή σκελετική ζημιά.

Οποιαδήποτε θεραπευτική μορφή στην οποία μειώνεται ο αριθμός των καθημερινών λήψεων συνδέεται με βελτιωμένη συμμόρφωση. Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η συμμόρφωση σταδιακά βελτιώνεται όσο η συχνότητα καθημερινών λήψεων μειώνεται. Η μία φορά την εβδομάδα λήψη είναι ένας πολύ περισσότερο προσφιλής τρόπος θεραπείας της οστεοπόρωσης για αρκετές γυναίκες συμπεριλαμβανομένων αυτών με έντονο τρόπο ζωής ή αυτών που λαμβάνουν και άλλων ειδών καθημερινή θεραπεία. Επομένως, η ευκολία της μια φορά την εβδομάδα λήψης μπορεί να βελτιώνει τη συμμόρφωση των ασθενών και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν σωστά τη μακροχρόνια θεραπεία.

To διφωσφονικό Αλενδρονάτη (FOSAMAX) πρόσφατα κυκλοφόρησε στη μορφή των 70mg και αποτελεί την πρώτη μία φορά την εβδομάδα θεραπεία για την οστεοπόρωση. Σύμφωνα με την γνώμη διακεκριμένων ειδικών η εβδομαδιαία μορφή του FOSAMAX διευκολύνει πολλές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες να ακολουθήσουν μία αντιοστεοπορωτική θεραπευτική αγωγή με μεγαλύτερη ευκολία.

Τα αποτελέσματα μελέτης διάρκειας 2 ετών έδειξαν ότι το FOSAMAX 70mg μια φορά την εβδομάδα είναι θεραπευτικά ισοδύναμο με το FOSAMAX 10mg καθημερινής χορήγησης και προσφέρει την ίδια αποτελεσματικότητα στη μείωση των καταγμάτων σε όλα τα σημεία του σκελετού.

Η συνεχής συμμόρφωση των οστεοπορωτικών γυναικών είναι συχνά δύσκολη διότι η ασθένεια έχει λίγα προφανή συμπτώματα. Με την ανάπτυξη της εβδομαδιαίας χορήγησης του FOSAMAX, οι ασθενείς έχουν μια πιο εύκολη επιλογή στην διάθεσή τους και η επιλογή της μιας φορά την εβδομάδα λήψης ίσως είναι πιο βολική για αυτούς.

Σε μια πολυκεντρική μελέτη όπου συμμετείχαν μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυναίκες που ελάμβαναν θεραπευτική αγωγή με FOSAMAX 70mg μια φορά την εβδομάδα και γυναίκες υψηλού κινδύνου που δεν ελάμβαναν θεραπεία, περισσότερο από το 80% των γυναικών ήταν πολύ ικανοποιημένες με το FOSAMAX 70mg μια φορά την εβδομάδα και το 70% αυτών πιστεύουν ότι η εβδομαδιαία λήψη θα ήταν πιο βολική και θα τις βοηθούσε να ακολουθήσουν σωστά την θεραπεία.

Περισσότεροι από το 58% των ασθενών υψηλού κινδύνου που δεν ελάμβαναν θεραπεία είπαν ότι θα ήταν πρόθυμοι ή θα το σκεφτόντουσαν να λάβουν θεραπεία με FOSAMAX 70mg μια φορά την εβδομάδα. Το FOSAMAX 70mg μια φορά την εβδομάδα έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 30 χώρες στον κόσμο και πρόσφατα διατίθεται και στην Ελλάδα.