Ο σεξουαλικός πόνος των γυναικών

Εύη Κυράνα, Δρ.Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α, ειδικευμένη στη Κλινική Σεξολογία,υπεύθυνη του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του ΑΠΘ.
www.kyrana.gr

Τι είναι οι διαταραχές πόνου κατά την σεξουαλική επαφή;
Οι διαταραχές πόνου αποτελούν σεξουαλικές δυσλειτουργίες των γυναικών που συνήθως επιβαρύνουν σημαντικά τη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού. Περιλαμβάνουν συνήθως τον κολεόσπασμο και τη δυσπαρεύνια. Αν και οι δύο αυτές διαταραχές είναι διαφορετικές, συχνά είναι δύσκολο να διακριθούν. Ο κολεόσπασμος είναι μια δυσλειτουργία κατά την οποία ο κόλπος κάνει μια ακούσια σύσπαση και κλείνει τη στιγμή της διείσδυσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται διείσδυση, παρά την επιθυμία της γυναίκας. Επειδή οι γυναίκες διστάζουν να αναζητήσουν βοήθεια δεν έχουμε επαρκή στατιστικά στοιχεία για τη συχνότητα του προβλήματος. Ωστόσο, εκτιμάται πως το 2% περίπου των γάμων αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό, με αποτέλεσμα να πρόκειται για λευκούς γάμους.
Κατά την δυσπαρεύνια η γυναίκα αισθάνεται πόνο όταν επιχειρείται κολπκή διείσδυση. Η συχνότητα της δυσπαρεύνιας εκτιμάται στο 12-15% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται και φτάνει στο 45.3% όταν οι γυνάικες βρίσκονται στην εμμηνόπαυση.

Η εμμηνόπαυση προκαλεί σεξουαλικό πόνο;
Ενώ η δυσπαρεύνια που εμφανίζεται κατά την εμμηνόπαυση αποδίδεται συνήθως στην μείωση των οιστρογόνων και στη ατροφία του κόλπου, τα σύγχρονα δεδομένα δίνουν μια περισσότερο πολυδιάστατη εικόνα του προβλήματος. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη (Kao et al, 2012) σε 182 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες που υπέφεραν από δυσπαρεύνια. Διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα των ορμονών δεν μπορούσαν να προβλέψουν την δυσπαρεύνια. Ωστόσο, τα συμπτώματα κατάθλιψης, το άγχος και η ποιότητα της σχέσης ήταν παράγοντες με ισχυρή συσχέτιση με την εμφάνιση του προβλήματος.
Επιβεβαιώνεται δηλαδή, ότι οι διαταραχές πόνου πρέπει να διερευνώνται μέσα από ένα πρίσμα που βλέπει όχι μόνο βιολογικούς αλλά και ψυχικούς παράγοντες. Ωστόσο, ενώ η σύγχρονη σεξουαλική ιατρική και σεξολογία διαθέτει αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων, η έλλειψη ενημέρωσης συχνά αναστέλλει την αναζήτηση θεραπείας.