Ουρική αρθρίτιδα. Η κακή θεραπευτική αντιμετώπιση αυξάνει την θνησιμότητα του ασθενούς στο διπλάσιο

Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, ρευματολόγος, myoskeletiko@gmail.com
 
 
Νέα ευρήματα που παρουσίασε ο πολύ γνωστός για τις μελέτες του στην ουρική αρθρίτιδα Fernando Pérez-Ruiz από την Ισπανία, στο πρόσφατο Αμερικανικό Ρευματολογικό Συνέδριο, έδειξαν ότι τα άτομα που έχουν σταθερά ουρικό οξύ πάνω από 6 mg/dL έχουν διπλάσια θνησιμότητα από αυτά που έχουν ουρικό οξύ κάτω από 6 mg/dL (hazard ratio 2.39 (95%, confidence interval 1.64 – 3.50).

Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από προοπτική μελέτη κοόρτης 1193 ασθενών που άρχισε το 1992 και τελείωσε το 2017.

H άποψη των συγγραφέων όπως και πολλών άλλων είναι ότι θα πρέπει να θεραπεύουμε την ουρική αρθρίτιδα όπως θεραπεύουμε τον σακχαρώδη διαβήτη και την υπέρταση, δηλαδή να θέτουμε ένα φυσιολογικό όριο, π.χ. στην περίπτωση της ουρικής νόσου τα 6 mg/dL ουρικού οξέος στο αίμα και να προσπαθούμε να διατηρούμε τον ασθενή μας σταθερά κάτω από αυτό το όριο. Δηλαδή θεραπεία στοχευμένη σε κάποιον εύκολα ανιχνεύσιμο στόχο (treat to target).
 
Πηγή: American College of Rheumatology (ACR) 2018 Annual Meeting: Abstract 869 Presented October 22, 2018.