Οδηγίες προς συγγραφείς

Η διαδικτυακή έκδοση ΑΡΜΟΝΙΑ & ΖΩΗ δέχεται για ανάρτηση επιστημονικά άρθρα σχετικά με ενδοκρινικές και μεταβολικές παθήσεις (διαβήτης, οστεοπόρωση, παχυσαρκία), αγωγή υγείας (πρόληψη νοσημάτων, άσκηση, διατήρηση κανονικού βάρους ), εκπαίδευση ασθενών με χρόνια μεταβολικά νοσήματα , πολιτική υγείας και άρθρα που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητα ζωής και τη ψυχική υγεία. Δέχεται επίσης συνεργασίες και άρθρα που αφορούν τη κοινωνία τη τέχνη και το πολιτισμό.

Η επαγγελματική ιδιότητα των συγγραφέων περιλαμβάνει όλο το φάσμα των επαγγελματιών υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς , διαιτολόγους, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους , επισκέπτες υγείας κ.α ) αλλά και οποιονδήποτε επιθυμεί να συμβάλλει στην ύλη του περιοδικού σε θέματα των ενδιαφερόντων και της θεματολογίας του όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τά άρθρα πρέπει να είναι εκλαικευμένα ώστε να είναι κατανοητά από το μη ειδικό κοινό αλλά με επιστημονική γραφή και τεκμηρίωση. Τα άρθρα μπορεί να συνοδεύονται από περιορισμένο αριθμό βιβλιογραφικών βοηθημάτων στο τέλος του κειμένου χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο

Σε κάθε άρθρο θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος, το όνομα και η ειδικότητα του/των συγγραφέων και το ίδρυμα (αν υπάρχει) στο οποίο υπηρετεί η με το οποίο συνεργάζεται.
Θα πρέπει επίσης να παρατίθεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας αποκλειστικά για χρήση από τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού. .

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην έκταση η των αριθμό των άρθρων που αποστέλλονται για δημοσίευση. Σε περίπτωση αποδοχής του άρθρου για ανάρτηση ενημερώνεται έγκαιρα ο συγγραφέας. Η συντακτική επιτροπή επιφυλάσσεται να προβαίνει σε περιορισμένες ορθογραφικές, συντακτικές η διαρθρωτικές αλλαγές στο κείμενο μετά από συνεννόηση και έγκριση από τους συγγραφείς.

Τα κείμενα (με τυχόν σχήματα η φωτογραφίες πινάκων ) θα αποστέλλονται σαν επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@armonia-zoi.gr .