Ινομυαλγία: Το Tai Chi για την αντιμετώπιση της

Aλεξάνδρα-Ρεγγίνα Τσαντίλη, Φυσικοθεραπεύτρια tsantilial@gmail.com 

Η άσκηση βοηθάει και βελτιώνει την ποιότητα ζωής όλων μας γι’ αυτό και ολοένα αυξάνουν οι κλινικές μελέτες οι οποίες εξετάζουν τους διάφορους τρόπους εκγύμνασης για την κατάδειξη της πλέον κατάλληλης άσκησης για την κάθε πάθηση.

Έτσι, σε μία πρόσφατη έρευνα βρέθηκε ότι το Yang style του Tai Chi  είναι αποτελεσματικότερο της τυπικής αερόβιας άσκησης για τους ασθενής με ινομυαλγία.

Στη συγκεκριμένη έρευνα (BMJ 2018, 360: k851), που προέρχεται από μια πιλοτική μελέτη του 2010 (N Engl J Med 2010, 363 [8]: 743-754), έλαβαν μέρος 226 ενήλικες με ινομυαλγία, που χωρίστηκαν σε ομάδες. 

Τα αποτελέσματα επαλήθευσαν ότι όλες οι ομάδες, είτε ασκήθηκαν σε αερόβιες ασκήσεις με προγράμματα ευεξίας και ελαστικότητας, είτε με Tai Chi, ωφελήθηκαν κατά την αξιολόγηση του αναθεωρημένου ερωτηματολογίου επίδρασης στη ινομυαλγία (Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire: FIQR), ως προς τη συνολική σοβαρότητα της ινομυαλγίας, συμπεριλαμβανομένης της έντασης του πόνου, της λειτουργικότητας, του αισθήματος κόπωσης, της πρωινής ατονίας, της κατάθλιψης, του άγχους, της δυσκολίας κατά την εργασία και της συνολικής ευεξίας.

Οι ασθενείς των ομάδων του Tai Chi ωστόσο έδειξαν υπεροχή, ιδίως αυτοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα 24 αντί για 12 εβδομάδες, ενώ δεν υπήρξε σημαντική διαφορά σε όσους ασκούνταν μια φορά σε σύγκριση με εκείνους που ασκούνταν δύο φορές την εβδομάδα. 

Επίσης, τα ποσοστά συμμετοχής αποκάλυψαν ότι το Tai Chi ήταν πιο ελκυστικό για τους πάσχοντες από τα αερόβια προγράμματα. Πράγματι οι συνεδρίες είναι πιο ευχάριστες και οι άνθρωποι χαίρονται να συμμετέχουν, χαιρετίζοντάς τις ίσως ως ένα κοινωνικό γεγονός, σε αντίθεση με την αερόβια γυμναστική που την αντιμετωπίζουν πολλές φορές σαν «αγώνα δρόμου». Φαίνεται ότι το Tai Chi, εκτός των σωματικών παραμέτρων της ενδυνάμωσης και της ισορροπίας, κινεί «μαζί με τον άνεμο και το νερό» και κάποιες ψυχοδιανοητικές συνιστώσες. 

Η ινομυαγία είναι μια πάθηση που δεν απειλεί τη ζωή, διαταράσσει όμως τη ποιότητά της μακροχρόνια και το Tai Chi αποδεικνύεται μια ευχάριστη και αποτελεσματική μη φαρμακευτική προσέγγιση. Η μελέτη μάλιστα επιβεβαίωσε ότι όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αφιερώνει κανείς, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διαχείριση του πόνου και της λειτουργικότητας.
 
Πηγή: Wang C, Schmid CH, Fielding RA, et al. Effect of tai chi versus aerobic exercise for fibromyalgia: comparative effectiveness randomized controlled trial. BMJ. 2018;360:k851.