Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι πιο χρήσιμη στο σπίτι απ’ότι στα ιατρεία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύθηκε στις 17 Μαρτίου στο περιοδικό Journal of the American Medical Association,η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι έχει μεγαλύτερη προγνωστική σημασία απ’ότι η μέτρηση στο γραφείο του γιατρού.

Στη μελέτη συμμετείχαν 4.939 ασθενείς μέσης ηλικίας 70 ετών (48,9% άνδρες) που παρακολουθήθηκαν για περίπου 3,2 χρόνια. Ως υπέρταση ορίσθηκε τουλάχιστον 140/90 mmHg για τη μέτρηση στο ιατρείο και 135/85 mmHg για τη μέτρηση στο σπίτι.

Στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης τουλάχιστον ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο (θανατηφόρο έμφραγμα, μη θανατηφόρο έμφραγμα, αγγειακό εγκεφαλικό, παροδική καρδιακή ισχαιμία, καρδιακή ανεπάρκεια ) είχε εκδηλωθεί σε 324 ασθενείς.

Η ανάλυση έδειξε ότι για κάθε 10 mmHg αύξηση της συστολικής πίεσης που μετριόταν στο σπίτι ο κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου αύξανε κατά 17,2% ενώ για κάθε 5 mmHg αύξηση της διαστολικής κατά 11,7%.Παρόμοιες όμως αυξήσεις στις μετρήσεις στο ιατρείο δεν σχετίζονταν με σημαντική αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι είναι προτιμότερο να μετριέται η αρτηριακή πίεση στο σπίτι ιδιαίτερα για αυτούς που ευρίσκονται σε θεραπεία με αντιυπερτασικά.