Η άποψη μας – Μάρτιος 2005

Η πρόσφατη επιτυχία μας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και η πληθώρα της κριτικής και των αντικρουόμενων απόψεων για το μέγεθος, τη σοβαρότητα και τις συνέπειες της διάκρισης της Ελλάδος στο διαγωνισμό έφεραν στο προσκήνιο της επικαιρότητας το θέμα της σωστής και αντικειμενικής αξιολόγησης των γεγονότων.

Η σημασία και η αποδοχή ενός καλλιτεχνικού γεγονότος εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους.

1.Από τη καλλιτεχνική αξία του τελικού έργου που αποτελεί συνάρτηση της έμπνευσης, της πρωτοτυπίας, της εκτέλεσης και του αισθητικού αποτελέσματος

2.Από την οικονομική επένδυση που απαιτήθηκε για τη παραγωγή του προιόντος που δεν αποτελεί εχέγγυο συμβάλλει όμως στη διαμόρφωση της ποιότητας του έργου..

3.Από το αν ανταποκρίνεται στους σκοπούς και στις προδιαγραφές της συνολικότερης εκδήλωσης στη οποία περιλαμβάνεται.

4.Από την απήχηση που έχει στο ακροατήριο η στους θεατές που απευθύνεται.

5.Από την εμπορευσιμότητα του τελικού προιόντως με την έννοια της οικονομικής του απόδοσης που δεν είναι πάντα συνάρτηση του αισθητικού αποτελέσματος η της καλλιτεχνικής του αξίας.

6.Από τις έμμεσες ευνοικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει, όπως πολιτιστική προβολή ομάδων η κράτους, αύξηση τουριστών κ.α

7.Από τη προηγηθείσα προβολή του προιόντως (Marketing}

8.Από τις ομάδες στόχους που απευθύνεται (νεολαία, εθνικές μειονότητες ,λάτρεις ενός είδους μουσικής).

9.Από το βαθμό συμμετοχής και διασκέδασης του κοινού που απευθύνεται

10.Από τη διαχρονικότητα του με την έννοια της τακτικής ανάκλησης,
αναπαραγωγής και παραμονής επί μακρόν του στην επικαιρότητα.

11.Από την εκμετάλλευσή του από θεσμικά όργανα η πρόσωπα για τη δική τους προβολή.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’όψη τη ποικιλία των παραγόντων που συντελούν στη τελική αξιολόγηση μιας καλλιτεχνικής εκδήλωσης ας μην εκπλησσόμεθα όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την αξία και τη σημασία που πρέπει να της δοθεί. Ο καθένας από εμάς κρίνει με βάση τις προτιμήσεις του, τη καλλιέργεια του η ακόμα και τα συμφέροντά του. Ισως χωρίς πολλές βαθυστόχαστες κοινωνιολογικές,
φιλοσοφικές, οικονομικές και καλλιτεχνικές αναλύσεις ας αφήσουμε επι τέλους τον ευατό μας να το παραδεχθεί.

Ναι, μας άρεσε!
Κώστας Φαινέκος