Γόνατο: Οστεοαρθρίτιδα

Γ.Ε . Κατσιφαράκης, ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής κλινικής, Λευκός Σταυρός Αθηνών, [email protected], www.katsifarakis.gr

Μονοδιαμερισματική ή ολική Αρθροπλαστική;

Η εξέλιξη των θεραπευτικών μεθόδων και η ποιότητα των υλικών έχουν αλλάξει την προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων φθοράς ή μετατραυματικής καταστροφής των αρθρώσεων, ειδικά σε ότι αφορά το γόνατο.

Η χρήση της Ολικής Αρθροπλαστικής άρχισε να εφαρμόζεται πριν από τριάντα περίπου χρόνια με την αντικατάσταση όλων των χόνδρινων επιφανειών στην άρθρωση του γόνατος.

Στην συνέχεια άρχισε να εφαρμόζεται η επιλεκτική αντικατάσταση της επιγονατίδας και της τροχηλίας αναλόγως της φθοράς της, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια, επιλεκτικά η αντικατάσταση μιας από τις τρεις επιφάνειες φόρτισης του γόνατος . Οι τρεις αυτές επιφάνειες φόρτισης είναι η επιγονατιδομηριαία (επιγονατίδα και τροχηλία του μηρού), ο έσω μηριαίος και έσω κνημιαίος κόνδυλος ( έσω διαμέρισμα- ραιβά γόνατα) και ο έξω μηριαίος και κνημιαίος κόνδυλος( έξω διαμέρισμα- βλαισσά γόνατα). Στο 75% περίπου των περιπτώσεων η φθορά αφορά το έσω διαμέρισμα (ραιβά- ποδοσφαιρικά γόνατα), το 15% το έξω διαμέρισμα και το 10% την επιγονατιδομηριαία.

Αν η φθορά εντοπίζεται σε ένα ΜΟΝΟ διαμέρισμα τότε αντικαθιστούμε μόνο αυτό με τη μέθοδο της μονοδιαμερισματικής. Αν αφορά δύο επιφάνειες τότε χρειάζεται ολική αρθροπλαστική.

Τα πλεονεκτήματα στη Μονοδιαμερισματική αντικατάσταση είναι σημαντικά:

  • Ελάχιστη επεμβατικότητα (διάρκεια επέμβασης και τομή)
  • Άμεση, ανώδυνη φόρτιση
  • Ταχύτερη απεξάρτηση από βοηθήματα
  • Ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης( δέκα μέρες)
  • Μείωση πιθανότητας επιπλοκών, αστάθειας και μολύνσεων
  • Χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς
  • Απόλυτη εφαρμογή σε οστικά οιδήματα και άσηπτες νεκρώσεις
  • Υλικά με, ή χωρίς τσιμέντο
  • Ανύπαρκτη απώλεια αίματος κατά την επέμβαση και μικρή μετεγχειρητική
  • Πλήρης κινητικότητα της άρθρωσης.

Ιατρικά κριτήρια

Η επιλογή της θεραπεία εξαρτάται μεν από την ηλικία του ασθενούς , περισσότερο όμως από την κλινική εικόνα της άρθρωσης και τις συνοδές βλάβες του γόνατος (χιαστοί και πλάγιοι σύνδεσμοι), τις μηνισκικές βλάβες και τυχόν οστεοπόρωση κυρίως στις γυναίκες. Επίσης, από τις διαγνωστικές εξετάσεις που πρέπει να γίνονται (μαγνητική τομογραφία, ακτινογραφίες, μαγνητική τομογραφία μελέτης χόνδρων με προοδευτική φόρτιση αύξησης της θερμότητας, αιματολογικός έλεγχος για ρευματολογικά ή αυτοάνοσα νοσήματα).

Ιατρική εμπειρία

Η ιατρική πράξη κρίνεται μόνο από το αποτέλεσμα. Η σωστή επιλογή της θεραπείας μαζί με την εμπειρία και τη δεινότητα του γιατρού αποτελούν τα κυριότερα κριτήρια για την επιτυχία του αποτελέσματος. Οι ορθοπαιδικοί χειρούργοι έχουν σήμερα στη διάθεση τους όλα τα προηγμένα, μοντέρνα μέσα-βοηθήματα (πλοηγούς, υποβοηθητικά ρομποτικά ηλεκτρονικά εργαλεία) για να πετύχουν το καλύτερο ιατρικό αποτέλεσμα. Οι πάσχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε προσθετική εφαρμογή στο σώμα μας μπορεί να χρειαστεί από ελάχιστο μέχρι δεκαοκτάμηνο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η ινωτική μετεγχειρητική αντιδραστική διαδικασία.