Γαλουχία και εξέλιξη σε διαβήτη τύπου 2 μετά διαβήτη της εγκυμοσύνης

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Diabetes» της 3ης Δεκεμβρίου 2015 αφορούσε την εκτίμηση της επίπτωσης του θηλασμού στο κίνδυνο εκδήλωσης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε γυναίκες που εμφάνισαν διαβήτη της εγκυμοσύνης σε σύγκριση με γυναίκες που δεν είχαν θηλάσει.

Συμμετείχαν στη μελέτη 1035 γυναίκες με διαβήτη της εγκυμοσύνης (παροδική μορφή διαβήτη που υποχωρεί μετά το τοκετό) που γέννησαν μετά από 35 εβδομάδες κύησης φυσιολογικά νεογνά. Η παρακολούθηση, για τη διαπίστωση τυχόν ανωμαλιών στο μεταβολισμό της γλυκόζης αρχικά 3 έως 9 εβδομάδες μετά το τοκετό (όπου διαπιστώθηκε η υποχώρηση του διαβήτη της εγκυμοσύνης) και μετά κάθε χρόνο έως 2 χρόνια έδειξε ότι στις γυναίκες που δεν θήλασαν ο κίνδυνος εμφάνισης μόνιμου σακχαρώδη διαβήτη ήταν μεγαλύτερος απ’ ότι στις γυναίκες που θήλασαν και μάλιστα η μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη στις γυναίκες που θήλασαν ήταν αντιστρόφως ανάλογος με τη διάρκεια και την ένταση του θηλασμού.

Από τα ευρήματα συμπεραίνεται ότι η γαλουχία μετά από διαβήτη της εγκυμοσύνης περιορίζει σημαντικά την εκδήλωση της μόνιμης μορφής της νόσου.