Ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων για την παγκόσμια ημέρα διατροφής (16 Οκτωβρίου)

Η πανδημία του covid 19 έφερε στην επιφάνεια ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με τη διατροφή, την επάρκεια παραγωγής τροφίμων, την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τους παραγωγούς.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, αποτέλεσμα της πανδημίας, πλήττει όλες τις επιχειρήσεις σε κάθε οικονομικό τομέα αλλά ιδιαίτερα τους οικονομικά ευάλωτους και ασθενείς καλλιεργητές γης και παραγωγούς τροφίμων ειδικότερα στις φτωχότερες χώρες. Ειδικότερα στην Ελλάδα γίναμε μάρτυρες παραγωγών που δεν μπορούσαν να συλλέξουν τη σοδειά και να την διακινήσουν προς τη κατανάλωση.

Μπορεί στο πέρασμα του χρόνου να έχουμε καταφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο να παράξουμε αρκετά τρόφιμα έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τη διατροφή του παγκόσμιου πληθυσμού, όμως η κατανομή της τροφής και η διάθεσή της προς τον πληθυσμό δεν είναι πάντοτε η σωστή και η πρέπουσα.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα υποανάπτυκτες / αναπτυσσόμενες χώρες και τις ανεπτυγμένες οικονομικά είναι ορατή και καταγεγραμμένη.

Από την μία υπάρχει αβεβαιότητα, ελλείψεις, προβλήματα στη παραγωγή και αστάθεια στην επάρκεια τροφής. Από την άλλη υπάρχει υπερκατανάλωση, σπατάλη τροφής και παχυσαρκία.

Όσο ο καιρός περνάει και η παγκόσμια κοινότητα ανακάμπτει από την πανδημία του covid19 γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη για επανεκκίνηση και επανασχεδιασμό τον γραμμών παραγωγής τροφής και των διαδικασιών διάθεσης της.

Είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε προς το μέλλον, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών και των υποσιτισμένων πληθυσμών.

Είναι επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερη διάχυση της τεχνολογίας προς τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς της τροφής. Μέσα από τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας αλλά και μέσα από την ανάπτυξη μεθόδων προειδοποίησης για πιθανές φυσικές καταστροφές, κάνοντας εφικτή τη μείωση απώλειας τροφής κατά τα στάδια της παραγωγής.

Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να αντλήσουν δεδομένα και να τα επεξεργαστούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Για να μπορέσουν να προγραμματίσουν και να προσανατολίσουν προς πιο παραγωγικές καλλιέργειες γης μειώνοντας την σπατάλη σε φυσικούς πόρους.

Η τεχνολογία μπορεί να μας έφερε όλους πιο κοντά και να μας έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε πιο άμεσα, όμως σήμερα η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιηθεί στοχευμένα και εντατικά για την διάχυση επιστημονικής γνώσης και πληροφορίας , με εφαρμογή νέων μεθόδων εκτίμησης και ανάλυσης με τελικό στόχο την εξάλειψη της πείνας από τον πλανήτη.

Η παγκόσμια πρόκληση για εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού είναι ακόμα εδώ και απαιτεί τη συμμετοχή και τη συνδρομή όλων.

Ο καθένας από μας μπορεί να γίνει κομμάτι αυτής της προσπάθειας και της αλλαγής για την επίτευξη αυτού του στόχου .

  • Εφαρμόζοντας σωστές διατροφικές επιλογές
  • Ακολουθώντας ορθά διατροφικά πρότυπα
  • Υποστηρίζοντας ενεργά τοπικούς παραγωγούς μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της τροφής
  • Με διατροφικές επιλογές βασιζόμενες στην εποχικότητα
  • Μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο
  • Μηδενίζοντας τις τροφές που καταλήγουν στα σκουπίδια
  • Ασκώντας πίεση στα κέντρα αποφάσεων για διατροφικές πολιτικές προς όφελος των καταναλωτών και των πολιτών
  • Ζητώντας από τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τους παραγωγούς τροφής και τους καλλιεργητές
  • Απαιτώντας δικαιότερη και καλύτερη αναδιανομή της παραγόμενης τροφής

Σήμερα είναι αναγκαίο περισσότερο παρά ποτέ να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες και πολιτικές που σα στόχο θα έχουν όχι μόνο την καλύτερη κατανομή της τροφής αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη των παραγωγών και των εργατών της γης που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της.

Γιατί μέσα στην πανδημία, αυτοί συνέχιζαν τη προσπάθεια για παραγωγή τροφής και προώθησης της προς τους καταναλωτές. Μπορεί ολόκληρος ο πλανήτης να είχε σταματήσει να λειτουργεί όμως αυτοί συνέχιζαν μόνοι τον δικό τους αγώνα. Ας αφιερώσουμε και εμείς σε αυτούς αυτή την ημέρα.

Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων