Ο διαδικτυακός ασθενής

Κώστας Φαινέκος, Ενδοκρινολόγος, phencost@otenet.gr

Η ανάπτυξη της πληροφορικής και η εκρηκτική άνοδος της χρήσης του διαδικτύου σαν μέσου πληροφόρησης αλλά και επικοινωνίας έχουν προκαλέσει ριζικές μεταβολές στο τρόπο παροχής ιατρικής φροντίδας οι οποίες αφορούν τόσο τους αποδέκτες όσο και τούς παρόχους ιατρικών υπηρεσιών.

Ο ιατρός και γενικά οι επαγγελματίες υγείας έχουν πλέον μέσω του διαδικτύου πρόσβαση σε βάσεις ιατρικών δεδομένων, πρακτικά συνεδρίων, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα που τους βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διάγνωση και θεραπεία. Επί πλέον το επίπεδο διαχείρισης των ασθενών έχει αναβαθμισθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού ιατρικού ιστορικού, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την αρχειοθέτηση των ασθενών ανά διαγνωστική κατηγορία και τη ηλεκτρονική γραμματειακή κάλυψη.

Ο ιατρός μπορεί να επικοινωνεί μέσα από το διαδίκτυο με το εργαστήριο για τη λήψη εργαστηριακών αποτελεσμάτων και να συσκέπτεται με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και γενικότερα με την ομάδα φροντίδας του ασθενούς με τη χρήση τηλεδιάσκεψης και τηλειατρικής.

Πέρα όμως από το ιατρικό προσωπικό και ο ασθενής μπορεί με τη χρήση του διαδικτύου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη νόσο του μέσα από τις ιστοσελίδες των επιστημονικών εταιρειών ειδικοτήτων, των συλλόγων ασθενών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας.

Τέλος η ανάπτυξη της πληροφορικής και η χρήση του διαδικτύου έχει συμβάλει στην διοικητική αναβάθμιση και οργάνωση των συστημάτων υγείας με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τον έλεγχο και την έγκριση των παρακλινικών εξετάσεων, τη διαχείριση των αμοιβών των επαγγελματιών υγείας, την εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη ταξινόμηση, κωδικοποίηση και κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων.

 

Παρακολουθείστε όλη την ομιλία στο παρακάτω Video