Η ταυτότητά μας

Ο διαδικτυακός τόπος ΑΡΜΟΝΙΑ & ΖΩΗ αποτελεί τη συνέχεια, σε ηλεκτρονική όμως μορφή, της έντυπης έκδοσης του ομώνυμου περιοδικού, που σαν στόχο είχε την υπεύθυνη ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών που πάσχουν κύρια από χρόνια μεταβολικά και ενδοκρινικά νοσήματα. Ο τρίτος σημαντικός μας στόχος, η επικοινωνία με τους αναγνώστες μας, που μέσα από την έντυπη έκδοση ήταν δύσκολο να επιτευχθεί, θα υλοποιείται τώρα εύκολα με την ιστοσελίδα που έτσι θα εξυπηρετεί και τους τρείς σκοπούς που θέσαμε στην αρχή της έντυπης έκδοσης μας το 2001 (Ενημέρωση- Εκπαίδευση- Επικοινωνία)

Η ηλεκτρονική έκδοση «Αρμονία & Ζωή», αναρτημένη στο διαδίκτυο, θα εμπλουτίζεται τουλάχιστον κάθε μήνα με πλούσια πρόσφατη αρθρογραφία ενώ ο αναγνώστης θα μπορεί να ανατρέχει και στα παλαιότερα άρθρα που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις ενότητες-παράθυρα που εμφανίζονται στην αρχή της ιστοσελίδας.

Μέσα από τις ενότητες «Αγωγή υγείας» και «Ποιότητα ζωής, όπως αυτές εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου, θα προσφέρεται επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και καθοδήγηση που αφορά στη πρόληψη χρόνιων μεταβολικών νοσημάτων, στη σωστή διατροφή και άσκηση, στη διατήρηση της ψυχικής υγείας και στην επίτευξη αρμονίας του ανθρώπου με τον ευατό του και το περιβάλλον..

Η επικοινωνία με τους αναγνώστες μας θα υλοποιείται μέσα από την ενότητα “ερωτήματα αναγνωστών”. Η αποστολή των ερωτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της στήλης “επικοινωνία» ενώ μέσα από τη στήλη του “δημοψηφίσματος” οι αναγνώστες μας θα καλούνται να εκθέτουν τις προτιμήσεις τους σε ερωτήματα που καλύπτονται από τη θεματολογία του ηλεκτρονικού περιοδικού μας..

Το κοινό αλλά και οι ασθενείς με ενδοκρινικά και χρόνια μεταβολικά νοσήματα θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε κλινικές μελέτες, εγκεκριμένες από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, μέσα από τη νέα στήλη “ένταξη σε κλινικές μελέτες” ;όπου θα αναρτώνται τυχόν προσκλήσεις ερευνητικών κέντρων για στρατολόγηση ασθενών σε κλινικές μελέτες.

Όπως και στην έντυπη έκδοση το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα συντάσσεται από επαγγελματίες υγείας υψηλής επιστημονικής κατάρτισης που πιστεύουν ότι η νέα εποχή της ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσα από το διαδίκτυο αποτελεί μονόδρομο για μια σύγχρονη και δημοκρατική κοινωνία .