Η επιδημία του διαβήτη και οι συνέπειές του

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (IDF) πάνω από 240 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ομοσπονδία IDF εκτιμά ότι ο αριθμός των ασθενών αυτών θα αγγίξει τα 380 εκατομμύρια πριν από το 2025.
Για τις αναπτυγμένες χώρες ο διαβήτης αποτελεί την κυριότερη αιτία τύφλωσης, νεφρικής ανεπάρκειας και ακρωτηριασμού των κάτω άκρων ενώ είναι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου, λόγω των επιπτώσεων της νόσου στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Η κ. Anne Marie Felton, αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας IDF τόνισε ότι κάθε 10 δευτερόλεπτα κάποιος πεθαίνει λόγω των επιπλοκών του διαβήτη ενώ ταυτόχρονα δύο νέοι ασθενείς διαγνώσκονται. Η κ. Felton κατέληξε ότι είναι σημαντική η εκπαίδευση και η σωστή ενημέρωση των ανθρώπων με διαβήτη.
Ο Dr. Charles Raine, διευθυντής του Κέντρου Ενδοκρινολογίας και Ελέγχου του Διαβήτη της Νότιας Καρολίνας (ΗΠΑ) τόνισε τη σημασία του τακτικού ελέγχου των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα καθώς και της γλυκοζηλυομένης αιμοσφαιρίνης, για τη σωστή αντιμετώπιση του διαβήτη αλλά και για την πρόληψη των επιπλοκών του. Η καθημερινή αυτομέτρηση του σακχάρου αίματος χρησιμοποείται από ολοένα και αυξανόμενο αριθμό πασχόντων. Ο Dr Raine τόνισε ότι παρά τις εξελίξεις στον τομέα των συστημάτων αυτομέτρησης του σακχάρου αίματος εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά προβλήματα στη σωστή λήψη μετρήσεων. Στο συμπέρασμα αυτό έχει καταλήξει με μία μελέτη που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν και η οποία έδειξε ότι περίπου το 16% των πασχόντων αποτυγχάνουν να κωδικοποιήσουν ή να ρυθμίσουν σωστά το μετρητή τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη λήψη λανθασμένων μετρήσεων για τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος. Επίσης, ο Dr. Raine αναφέρθηκε στα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης της ομάδας του πάνω στο ίδιο θέμα (δημοσίευση στο Journal of Diabetes Science and Technology). Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη τυχόν σφάλματα στην κωδικοποίηση των σακχαρομέτρων οδηγούν σε σημαντικά λάθη στον υπολογισμό της δόσης ινσουλίνης που λαμβάνουν οι ασθενείς. Η ακριβής κωδικοποίηση είναι το ‘κλειδί’ για την πρόληψη των σοβαρών επιπλοκών στους διαβητικούς που οφείλονται στη λήψη λανθασμένων δόσεων ινσουλίνης. Για παράδειγμα, η χορήγηση υψηλότερης δόσης ινσουλίνης από την απαιτούμενη προκαλεί υπογλυκαιμία, η οποία συνδέεται με διάφορες διαταραχές όπως τρέμουλο, σύγχυση, απώλεια συνείδησης ή ακόμα κωματώδη κατάσταση και θάνατο. Αντίθετα, η χορήγηση χαμηλότερων δόσεων ινσουλίνης οδηγεί σε αρύθμιστο διαβήτη με όλες τις επιπλοκές του όπως νεφρική ανεπάρκεια,νευροπάθεια ή και καρδιακή ανεπάρκεια. «…αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνονται σαφείς οδηγίες στους διαβητικούς για τη σωστή κωδικοποίηση των σακχαρομέτρων ή αν δυσκολεύονται να τους συστήνεται η χρήση συστημάτων αυτομέτρησης όπου δεν απαιτείται κωδικοποίηση από το χρήστη…» κατέληξε ο Dr. Raine.