Η άποψη μας – Ιούλιος 2003

Η επιστροφή από τις διακοπές επανέφερε στη καθημερινή μας ζωή το άγος των μεγάλων πόλεων. Θόρυβος, μόλυνση, δυσκολία στις μεταφορές, ένταση, άγχος και αγανάκτηση. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τα έργα που γίνονται στην Αθήνα, και όχι μόνο, για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Υπάρχουν βραχυπρόθεσμες λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας φαινομενικά αδιέξοδης κατάστασης;

Οποιοδήποτε πρόβλημα στις συνθήκες διαβίωσης μας που δημιουργείται από εξωγενή αίτια που δεν είναι,τουλάχιστον για μια καθορισμένη χρονική περίοδο αντιστρεπτά, αντιμετωπίζεται συνήθως από τους ανθρώπους που το υφίστανται με μια ορθολογική ανάλυση των παραμέτρων του προκαλώντας ενεργοποίηση μηχανισμών άμυνας που τελικά οδηγεί σε μια προσαρμογή στο νέο φυσικό περιβάλλον με όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Στη προκειμένη περίπτωση τα λογικά επιχειρήματα που θα μας οδηγήσουν σε άμβλυνση των σωματικών και ψυχολογικών επιπτώσεων που δημιουργούνται από το δυσμενές μας περιβάλλον είναι τα ακόλουθα:

1.Ο σκοπός για τον οποίο επιβαρύνεται η καθημερινή μας διαβίωση,δηλαδή η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι μεγάλος και ιερός ιδιαίτερα όταν αφορά στη χώρα που οι αγώνες ιστορικά ανήκουν.

2.Η επιβάρυνση είναι προσωρινή και η κατάσταση θα βελτιώνεται με τη πρόοδο των έργων.

3.Μετά την ολοκλήρωση των έργων το φυσικό και ιδιαίτερα το συγκοινωνιακό τοπίο θα έχει ριζικά αλλάξει προς το καλλίτερο αμβλύνοντας τη καθημερινή φυσική ταλαιπωρία και ψυχολογική φθορά.

Θα ζούμε λοιπόν σε μια ριζικά αλλαγμένη πόλη, μέσα σε ένα διαφορετικό από το σημερινό τοπίο. Λέμε ότι η πόλη μας θα γίνει πιο ανθρώπινη, αποδίδοντας στο φυσικό μας περιβάλλον ιδιότητες που θεωρούμε ότι βελτιώνουν τη ποιότητα της ζωής μας, όπως καθαριότητα, ησυχία, χρώματα, ευχάριστα ακούσματα, καθαρό αέρα, τόπους αναψυχής, γρήγορη και ασφαλή διακίνηση. Όλα αυτά ελπίζουμε ότι θα γίνουν και είναι πράγματι εφικτό να πραγματοποιηθούν πριν τους αγώνες.

Η ορθολογική ανάλυση της κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση της συναισθηματικής μας αντίδρασης που εκδηλώνεται με άγχος, επιθετικότητα
ευρεθιστότητα, αυπνίες, αίσθημα κόπωσης και άλλα συμπτώματα χρόνιου περιβαλλοντολογικού stress.

Η αντίδραση μας στο προσωρινά εφιαλτικό περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί.
Το περιβάλλον μας θα αλλάξει σύντομα προς το καλλίτερο.

Εμείς όμως μπορούμε να αλλάξουμε;
Κώστας Φαινέκος