Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επιδημιολογία

Δρ Ιωάννης Ηλίας, Ενδοκρινολόγος, Νοσοκομείο Ε Βενιζέλου, Αθήνα, ineotis@gmail.com

Όλο και μεγαλύτερο μέρος του τι κάνουμε και λέμε – συμπεριλαμβανομένων επιδημιολογικά σχετικών συμπεριφορών – αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, συχνά σε προσιτή μορφή. Η ψηφιακή επιδημιολογία χρησιμοποιεί ψηφιακά δεδομένα, που παράγονται εκτός του συστήματος δημόσιας υγείας, τα οποία δεν δημιουργήθηκαν με τον πρωταρχικό σκοπό της επιδημιολογίας. Η εξόρυξη δεδομένων στο διαδίκτυο έχει επαναστατικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε την υγεία παγκοσμίως και τις συμπεριφορές υγείας. Δεδομένα μολυσματικών και χρόνιων νοσημάτων μπορούν να συλλεχθούν και να διαδοθούν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω μιας σειράς πηγών στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή επιδημιολογία αντιμετωπίζει δεοντολογικές προκλήσεις σχετικά με την επιτήρηση και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ο κόσμος ανησυχεί όλο και περισσότερο για την επιτήρηση και την προστασία της ιδιωτικής ζωής & των πληροφοριών. Καθώς η ψηφιακή επιδημιολογία εδραιώνεται πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις ηθικές εκτιμήσεις στο προσκήνιο. Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι ειδικοί θεωρούν ότι η ψηφιακή επιδημιολογία θα έχει ισορροπημένα κοινωνικά οφέλη χάρη στη μεγάλη βελτίωση της ταχύτητας εξαγωγής αποτελεσμάτων για σκοπούς δημόσιας υγείας.

 

Παρακολουθείστε όλη την ομιλία στο παρακάτω Video