Απολογισμοί

Οι γιορτές δίνουν τη δυνατότητα για σκέψη και ενδοσκόπηση. Τα Χριστούγεννα ,και ιδιαίτερα η Πρωτοχρονιά, και για απολογισμό. Η αξιολόγηση των επεισοδίων και καταστάσεων που αντιμετωπίσαμε και βιώσαμε τη χρονιά που κλείνει δεν είναι μια εύκολη και πάντα αντικειμενική διαδικασία.

Η αναδρομή, ακόμη και στο άμεσο παρελθόν όπως είναι η διάρκεια ενός χρόνου, είναι γεμάτη από σημαντικά η όχι και τόσο σημαντικά γεγονότα που αφορούν την επαγγελματική μας ζωή, τη σωματική και ψυχική μας υγεία ,τις κοινωνικές μας σχέσεις και τις συναισθηματικές μας εμπειρίες. Η αποτίμηση όλων αυτών των παραμέτρων που καθορίζουν την ύπαρξη και τη δράση μας στο μικρόκοσμο μας δεν είναι απλά μια μηχανιστική πράξη καταγραφής σε ένα είδος ημερολογίου του πλοίου της ζωής μας .Ο απολογισμός έχει σαν κύριο σκοπό την απόκτηση γνώσης και εμπειριών που θα είναι πολύτιμες για να ωριμάσουμε σαν άτομα και κοινωνικά όντα.

Η σωστή αξιολόγηση των γεγονότων της ζωής μας σε οποιοδήποτε τομέα αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασια που θα πρέπει να οδηγεί, όπως κάθε είδους εκπαίδευση, σε μία αλλαγή συμπεριφοράς και ενίσχυση των πνευματικών και ψυχικών μας δυνάμεων για την επιτυχέστερη αντιμετώπιση των δυσκολιών και προκλήσεων που θα συναντήσουμε στο μέλλον.

Τη σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση όμως των γεγονότων και βιωμάτων μας συχνά επηρεάζουν στοιχεία του ανθρώπινου χαρακτήρα που μπορούν να τη δυσκολέψουν ,να τροποποιήσουν η να την ακυρώσουν .Τα κυριότερα είναι:

α.Η ανάκληση κατά προτίμηση γεγονότων που μας προκαλούν ευχάριστα αισθήματα. Ο άνθρωπος έχει τη τάση να θυμάται ευτυχισμένες στιγμές και να απωθεί από τη μνήμη του δυσάρεστες εμπειρίες. Είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός μηχανισμός άμυνας για την αποφυγή ψυχικών τραυμάτων.
β.Εκλογίκευση των γεγονότων όταν τα βλέπουμε σαν αναπόφευκτα, μοιραία η με μελλοντικές ευεργετικές συνέπειες. Σαν παράδειγμα η απόλυση μας από μία δουλειά μπορεί να μας οδηγήσει στη σκέψη ότι μπορεί να βρούμε κάποια άλλη καλλίτερη η διακοπή μιας συναισθηματικής σχέσης στο να βρούμε ένα πιο συμβατό σύντροφο.
γ.Το συναίσθημα. Καταστάσεις με έντονη συναισθηματική φόρτιση σπάνια αξιολογούνται αντικειμενικά.
δ.Ο εγωισμός. Συχνά δεν μας επιτρέπει να παραδεχθούμε μια αποτυχία η λανθασμένη ενέργεια μας.

Ανεξάρτητα όμως από τις παραπάνω δυσκολίες η ανάκληση και αποτίμηση των σημαντικών γεγονότων του χρόνου που πέρασε ,έστω και επηρεασμένη από την αναπόφευκτη υποκειμενικότητα των αξιολογήσεων, μας δίνει σημαντικά εφόδια για το χρόνο που έρχεται. Η αναζήτηση της αλήθειας ποτέ δεν ήταν εύκολη υπόθεση και τα αποτελέσματα της αμφίβολα. Η διαδικασία όμως για την αναζήτηση της είναι πάντα ευεργετική για τη συναισθηματική, πνευματική και κοινωνική ολοκλήρωσή μας