Άσκηση, Διατροφή και Οστεοπόρωση

Το πρόβλημα της οστεοπόρωσης είναι συχνό και πάντα επίκαιρο. Η ενδοκρινολόγος Μαρία Γιαβροπούλου στα πλαίσια των διαδικτυακών σεμιναρίων (Webinars) της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Ερευνας Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ) μας προσφέρει μία εξαιρετική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της αιτιολογίας, διάγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου με έμφαση στην ευεργετική επίδραση της άσκησης και διατροφής. Αν και βασικά το κείμενο της διάλεξης απευθύνεται σε εξειδικευμένο ακροατήριο είναι αρκετά εκλαικευμένο ώστε να γίνεται αντιληπτό από παραιατρικό προσωπικό αλλά και το ευρύ κοινό. Ανατρέχοντας στη διεύθυνση www.livemedia.gr/eemmo4 μπορείτε να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη ομιλία όπως και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ετέθησαν από τούς συμμετέχοντες. τα Link ζωντανής μετάδοσης και αποθήκευσης του webinar: ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ